JEDNOSTKI MEDYCZNE

Ostatnie pożegnanie śp. Profesora Pawła Misiuny. Informacja o terminie uroczystości pogrzebowych.

 

Z głębokim żalem zawiadamiamy, iż 8. stycznia 2021 r. odszedł śp. Prof. dr hab. n. med. Paweł Misiuna. Mistrz lubelskich chirurgów, wybitny lekarz, który swoje życie zawodowe związał z Samodzielnym Publicznym Szpitalem Klinicznym Nr 1 w Lublinie, wykładowca akademicki, ceniony w Polsce i na świecie naukowiec.

Dyrekcja oraz wszyscy pracownicy Szpitala składają Rodzinie oraz Bliskim Pana Profesora wyrazy współczucia. Pozostanie On na zawsze w naszej pamięci.

Uroczystości pogrzebowe i pożegnanie

śp. Profesora Pawła Misiuny

odbędą się 20.01.2021 r. o godz. 14:00

na cmentarzu przy ul. Unickiej w Lublinie.

 

Prof. Paweł Misiuna z zespołem II Kliniki Chirurgii Ogólnej

 

Poniżej fragmenty wywiadów przeprowadzonych w 2018 r. z okazji 90. urodzin Pana Profesora Pawła Misiuny (źródło: SPSK1, autorka rozmów - Anna Guzowska) :

Profesor Paweł Misiuna o swojej pracy w SPSK 1:

- Pełne wykształcenie z II stopniem specjalizacji zdobyłem pod kierunkiem profesora Skubiszewskiego. Doktoryzowałem się w 1963 roku z procesu wgajania się protez naczyniowych z teritalu  – to istotne, bo był to polski produkt. Habilitowałem się w 1969 roku z dziedziny chirurgii przełyku. W 1970 roku powstała Klinika Chirurgii Naczyń i zostałem powołany na jej kierownika. Po 10 latach przekazałem ją profesorowi Jerzemu Michalakowi a sam przystąpiłem do konkursu na stanowisko szefa Kliniki Chirurgii Ogólnej – jej dotychczasowy kierownik, profesor Mieczysław Zakryś, odchodził bowiem na emeryturę. Kliniką tą kierowałem do emerytury, przez 18 lat i przekazałem ją swojemu uczniowi – wtedy jeszcze docentowi, Grzegorzowi Wallnerowi, który kieruje nią do dziś. Mam „na sumieniu” pięć habilitacji późniejszych profesorów: wspomnianego Grzegorza Wallnera, Wojciecha Polkowskiego, Jerzego Michalaka, Andrzeja Dąbrowskiego i Andrzeja Sorego, który niestety przedwcześnie zmarł.

- (...) Ja naprawdę byłem bardzo zadowolony podejmując pracę właśnie w tym Szpitalu, a potem rozwijając się tutaj. Profesor Skubiszewski, którego doskonała szkoła chirurgii wywodziła się od Profesora Antoniego Jurasza z Poznania oraz z niemieckich ośrodków, był znakomitym nauczycielem. Uważałem, że to na tyle dobra dla mnie szkoła, że po prostu nawet innej nie szukałem, dobrze mi się tu pracowało. Byłem jedynym habilitantem Profesora Skubiszewskiego…

Na pytanie "Co jest Pana największym sukcesem?", Pan Profesor bez wahania odpowiedział:

- To, że czuję się spełnionym chirurgiem osobiście, zawodowo, ale też w sensie wychowania następców.

Czy dobrze kontynuują oni Pana dzieło? Czy jest Pan zadowolony ze swoich uczniów?

- Jak najbardziej. Jest mi bardzo miło, że pracują na wysokim poziomie, są uznanymi autorytetami, konsultantami, są cenieni również poza Polską. Dziś mogę powiedzieć, że jestem usatysfakcjonowany osiągnięciami swoich uczniów.

Profesor Paweł Misiuna z Profesorem F. Skubiszewskim

 

Wspomnienia uczniów Profesora Pawła Misiuny - Prof. Grzegorza Wallnera oraz Prof. Wojciecha Polkowskiego (z 2018 r, zapisane podczas realizacji wywiadu):

 

Profesor Grzegorz Wallner (Kierownik Kliniki Chirurgii Ogólnej, Gastroenterologicznej i Nowotworów Przewodu Pokarmowego SPSK 1):

Kim dla Pana jest Profesor Paweł Misiuna - zawodowo - jako lekarz, naukowiec i prywatnie - jako człowiek?

- Profesor Paweł Misiuna jest jedną z najważniejszych osób w moim życiu zawodowym. Obok doktora Stanisława Dzierżaka, pod okiem którego zdobywałem pierwsze szlify zawodowe, Profesor jest jednym z „ojców”, który ostatecznie ukształtował mnie jako chirurga i jako człowieka.

Profesor Misiuna, jako wieloletni kierownik kliniki, był i nadal jest dla nas wielkim autorytetem, a w ostatnich latach również bliskim przyjacielem, który nas - i mnie - jako swojego następcę, wielokrotnie wspierał.

Czego nauczył się Pan od Profesora Pawła Misiuny?

- Przede wszystkim konsekwencji i zaangażowania w to, co należało do naszych obowiązków jako lekarzy, chirurgów, nauczycieli akademickich, naukowców. Profesor zawsze był otwarty na nowe trendy w medycynie, w chirurgii. Okres naszej współpracy przypadał na gwałtowny postęp technologiczny i rozwój nowych metod i technik operacyjnych. Jego otwartość spowodowała, że Klinika, którą kierował, stała się jednym z wiodących ośrodków chirurgicznych w Polsce. Zawsze wskazywał, że w życiu trzeba mieć cel do którego warto dążyć. Z pewnością zaszczepił mi również w świadomości promowanie rozwoju młodej kadry, budowanie dobrze rozumiejącego się zespołu - na zasadach wzajemnego poszanowania godności każdego z jego członków. 

 

Profesor Wojciech Polkowski (Kierownik Kliniki Chirurgii Onkologicznej SPSK 1):

Kim dla Pana jest Profesor Paweł Misiuna - zawodowo - jako lekarz, naukowiec i prywatnie - jako człowiek?

Jako lekarz i naukowiec, Profesor Paweł Misiuna jest dla mnie z pewnością moim Mistrzem chirurgii, jako człowiek – osobą, która z pewnością wywarła na mnie wielki wpływ jako młodego człowieka, rozpoczynającego dorosłe życie i pracę zawodową. Zawsze był - i nadal jest - wzorem, jakim powinien być dobry człowiek, wrażliwy na nieszczęście innych ludzi, dotkniętych chorobą.

Proszę scharakteryzować postać Pana Profesora - Jego najważniejsze cechy oraz te, które pozwoliły mu odnieść sukces jako chirurgowi.

Wspaniały chirurg to nie tylko zręczny technicznie lekarz - zabiegowiec. To przede wszystkim dojrzały taktyk i strateg, jakim w swojej pracy zawodowej bez wątpienia był Profesor Misiuna. Wiedział, jak umiejętnie poprowadzić całe leczenie, aby odnieść sukces. W chirurgii nowotworów to znaczy znaleźć właściwe miejsce chirurgii w wielodyscyplinarnym modelu leczenia, indywidualnie dla każdego chorego. I to Profesorowi udawało się znakomicie.

 

 

Artykuły - pozostałe
Nowy budynek Szpitala przy ul. Radziwiłłowskiej 13 został już oddany do użytku, 11 lutego przyjęto w nim pierwszych pacjentów. Powstało tu centrum kompleksowego leczenia chorób nowotworowych, na które składają się: przeniesiona z ulicy Staszica
Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 1 w Lublinie otrzymał dofinansowanie na realizację następujących projektów: „Doposażenie jednostek klinicznych, zajmujących się leczeniem i diagnostyką chorób układu oddechowego, kostno-stawowo-mięśniowego
Lubelska Akcja Charytatywna „Znani, a nieznani” to ponad 100-osobowa grupa skupiająca w swych szeregach powszechnie znanych i szanowanych przedstawicieli świata nauki, kultury, mediów oraz popularnych i lubianych artystów, którzy tworzą spektakle
Aktualizacja: 13 Styczeń 2021 | Autor: Anna Guzowska