JEDNOSTKI MEDYCZNE

„LubTech-Digital Health 2021” - konferencja Klastra Lubelska Medycyna z udziałem Kierowników Klinik SPSK 1

 

8. września w Lubelskim Centrum Konferencyjnym odbyła się konferencja „LubTech-Digital Health 2021”. Inicjatywa powstała w środowisku Klastra Lubelska Medycyna i skierowana była do szerokiego grona interesariuszy związanych z obszarem zdrowia:

  • podmiotów leczniczych;
  • firm z obszaru medycyny i zdrowia oraz z branży ICT, w tym startupów;
  • ośrodków innowacji, akceleratorów, inkubatorów, parków naukowo-technologicznych, sieci aniołów biznesu, funduszy inwestycyjnych, klastrów;
  • uniwersytetów i instytutów badawczych;
  • organizacji zrzeszających osoby o szczególnych potrzebach (w tym działających na rzecz pacjentów, seniorów i osób niepełnosprawnych);
  • przedstawicieli administracji publicznej;
  • szerokiego grona innowatorów i użytkowników końcowych zainteresowanych tematyką rozwoju innowacji w obszarze e-zdrowia.

Podczas konferencji przedstawiono aktualne trendy, priorytety rozwojowe, wdrażane rozwiązania i nowe projekty. Zaprezentowano również najważniejsze instytucje tworzące system wsparcia dla innowacji w zdrowiu oraz rolę użytkownika końcowego, a także technologiczne, prawne, ekonomiczno-społeczne i etyczne bariery wdrożeń i komercjalizacji.

  • Drukuj strIstotnym punktem programu wydarzenia był panel ekspercki "Transformacja cyfrowa w systemie opieki medycznej - dotychczasowe doświadczenia i nowe perspektywy", w którym uczestniczyli również Prorektorzy Uniwersytetu Medycznego w Lublinie, a zarazem Kierownicy Klinik naszego Szpitala: Profesor Dorota Krasowska i Profesor Robert Rejdak, a także Kierownik Kliniki Anestezjologii i Intensywnej Terapii Profesor Mirosław Czuczwar. W panelach dyskusyjnych wzięli udział przedstawiciele innych uniwersytetów, szpitali, naukowcy - zarówno z Lublina, jak również z ośrodków zagranicznych.

 

 
Artykuły - pozostałe
Nowy budynek Szpitala przy ul. Radziwiłłowskiej 13 został już oddany do użytku, 11 lutego przyjęto w nim pierwszych pacjentów. Powstało tu centrum kompleksowego leczenia chorób nowotworowych, na które składają się: przeniesiona z ulicy Staszica
Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 1 w Lublinie otrzymał dofinansowanie na realizację następujących projektów: „Doposażenie jednostek klinicznych, zajmujących się leczeniem i diagnostyką chorób układu oddechowego, kostno-stawowo-mięśniowego
Lubelska Akcja Charytatywna „Znani, a nieznani” to ponad 100-osobowa grupa skupiająca w swych szeregach powszechnie znanych i szanowanych przedstawicieli świata nauki, kultury, mediów oraz popularnych i lubianych artystów, którzy tworzą spektakle
Aktualizacja: 09 Wrzesień 2021 | Autor: Anna Guzowska