JEDNOSTKI MEDYCZNE

Lekarze z Kliniki Chirurgii Naczyniowej i Angiologii wykrywają tętniaki u kolejnych pacjentów - zapraszamy do przebadania się!

 

Klinika Chirurgii Naczyniowej i Angiologii SPSK Nr 1 jest koordynatorem ogólnopolskiego programu badań diagnozujących tętniaki aorty brzusznej. W ramach przeprowadzonych w naszej Klinice badań profilaktycznych wykryto do tej pory 64 tętniaki (łącznie w wyniku badań przesiewowych wykonanych przez lekarzy Kliniki w maju 2018 oraz od listopada 2018 do lutego2019). Program trwa do 2020 roku i skierowany jest do osób po 65. roku życia.

Zapisy i informacje: infolinia 22 417-13-25

Strona internetowa: aortabrzuszna.pl

Czynniki ryzyka:

  • palenie papierosów
  • nadciśnienie tętnicze
  • otyłość
  • wykrywane 5 razy częściej u mężczyzn niż u kobiet

Fotografia została wykonana w Klinice Chirurgii Naczyniowej i Angiologii SPSK 1 i przedstawia operację wewnątrznaczyniowego zaopatrzenia okołonerkowego tętniaka aorty brzusznej metodą fEVAR.

Program jest realizowany ze środków finansowych będących w dyspozycji Ministra Zdrowia w ramach "Programu Profilaktyki i Leczenia Chorób Układu Sercowo-Naczyniowego POLKARD na lata 2017-2020"

Galeria
Artykuły - pozostałe
Nowy budynek Szpitala przy ul. Radziwiłłowskiej 13 został już oddany do użytku, 11 lutego przyjęto w nim pierwszych pacjentów. Powstało tu centrum kompleksowego leczenia chorób nowotworowych, na które składają się: przeniesiona z ulicy Staszica
Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 1 w Lublinie otrzymał dofinansowanie na realizację następujących projektów: „Doposażenie jednostek klinicznych, zajmujących się leczeniem i diagnostyką chorób układu oddechowego, kostno-stawowo-mięśniowego
Lubelska Akcja Charytatywna „Znani, a nieznani” to ponad 100-osobowa grupa skupiająca w swych szeregach powszechnie znanych i szanowanych przedstawicieli świata nauki, kultury, mediów oraz popularnych i lubianych artystów, którzy tworzą spektakle
Aktualizacja: 18 Kwiecień 2019 | Autor: Anna Guzowska