JEDNOSTKI MEDYCZNE

Konferencja prasowa dot. podsumowania programu badań tętniaków aorty brzusznej

 

Klinika Chirurgii Naczyniowej i Angiologii SPSK Nr 1 w Lublinie podsumowała koordynowany przez nią „Ogólnopolski program badań przesiewowych w kierunku tętniaka aorty brzusznej w latach 2018-2021”. Celem realizacji zadania było zwiększenie wykrywalności tętniaków aorty brzusznej u osób objętych badaniem przesiewowym, co mogło przyczynić się do zmniejszenia umieralności z powodu tej choroby. Wprowadzenie programu przesiewowego, pozwalającego na wykrycie chorych z początkowym stadium TAB, pozwoliło na ich monitorowanie i kierowanie na operację w odpowiednim czasie. Badania przesiewowe wykonywane były w 16 jednostkach na terenie całej Polski. Czas trwania programu był przedłużany z powodu pandemii COVID-19, dlatego jego efekty przedstawiono właśnie teraz.

W briefingu, który odbył się w piątek (29.07.22), uczestniczyli specjaliści koordynujący projekt: Profesor Tomasz Zubilewicz, dr n.med. Tomasz Pedowski, zaproszony gość z ośrodka współpracującego - Profesor Dariusz Janczak, Kierownik Kliniki Naczyniowej, Ogólnej i Transplantacyjnej Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu oraz pacjent, który był operowany w naszej Klinice z powodu tętniaka aorty brzusznej - Pan Roman Ciszek. Lekarze opowiedzieli o wynikach badań przesiewowych, wnioskach oraz ogólnie o tym, czym jest tętniak, czy należy się go bać oraz czy operacja zawsze jest koniecznością, natomiast pacjent przybliżył swoje doświadczenia związane z leczeniem.

MEDIA O PODSUMOWANIU PROGRAMU:

Kurier Lubelski / Radio Lublin / Dziennik Wschodni / wnp.pl / lubelski.pl / Radio Centrum

Wnioski z realizacji „Ogólnopolskiego programu badań przesiewowych w kierunku tętniaka aorty brzusznej w latach 2018-2021”

(listopad 2018 - grudzień 2021):

Dane lubelskie:
- przeprowadzono 1387 badań
- wykryto 108 tętniaków (7,78%)
- średnia wieku 73 lata

Dane - Polska:
- średnia wykrywalność 4.31%
- wykonano 20230 badań
- wykryto 872 tętniaki aorty brzusznej
- przebadano 10034 kobiet, 10196 mężczyzn
- wykryto TAB u 191 kobiet i 681 mężczyzn

Choroby współistniejące u pacjentów z wykrytym tętniakiem aorty brzusznej:
- nadciśnienie tętnicze >80%
- choroba wieńcowa 50%
- hiperlipidemia >70%

konferencja TAB - pacjent p. Roman Ciszek opowiada o leczeniu

 

Artykuły - pozostałe
Nowy budynek Szpitala przy ul. Radziwiłłowskiej 13 został już oddany do użytku, 11 lutego przyjęto w nim pierwszych pacjentów. Powstało tu centrum kompleksowego leczenia chorób nowotworowych, na które składają się: przeniesiona z ulicy Staszica
Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 1 w Lublinie otrzymał dofinansowanie na realizację następujących projektów: „Doposażenie jednostek klinicznych, zajmujących się leczeniem i diagnostyką chorób układu oddechowego, kostno-stawowo-mięśniowego
Lubelska Akcja Charytatywna „Znani, a nieznani” to ponad 100-osobowa grupa skupiająca w swych szeregach powszechnie znanych i szanowanych przedstawicieli świata nauki, kultury, mediów oraz popularnych i lubianych artystów, którzy tworzą spektakle
Aktualizacja: 01 Sierpień 2022 | Autor: Anna Guzowska