JEDNOSTKI MEDYCZNE

Informacje i zdjęcia dotyczące przebudowy i rozbudowy budynków Szpitala przy ul. Głuskiej - lipiec 2019

 

Budynki dwóch klinik psychiatrii przy ulicy Głuskiej to druga - po ulicy Radziwiłłowskiej - lokalizacja, w której trwają obecnie prace budowlane na największą skalę. Pod koniec listopada 2018 r. wykonawca zakończył budowę nowego obiektu Klinik Psychiatrii. Realizacja tej części inwestycji miała na celu polepszenie bazy lokalowej dla oddziałów dziennych dla dorosłych oraz dzieci i młodzieży, jak również dla Oddziału Sądowo-Psychiatrycznego. Nowy budynek został połączony funkcjonalnie z dotychczasowym obiektem nowoczesnym łącznikiem.

We wrześniu 2018r. rozpoczęto również przebudowę dotychczas istniejącego budynku Kliniki Psychiatrii, w którym będą się mieścić: Oddział Psychiatrii dla Dorosłych, Oddział Psychiatrii dla Dzieci i Młodzieży oraz Psychiatryczna Izba Przyjęć. Zmiana lokalizacji Oddziału Sądowo-Psychiatrycznego i umiejscowienie go w nowym budynku ma służyć poprawie warunków dla oddziałów stacjonarnych poprzez uzupełnienie pomieszczeń terapii indywidualnej, izolatek, poprawę warunków sanitarnych oraz utworzenie pomieszczeń edukacyjno - konsultacyjnych dla rodzin. Obecnie w budynku trwają prace wykończeniowe wewnętrzne, związane z wykonaniem ścian, posadzek, wymianą stolarki okiennej, drzwiowej oraz w zakresie wymiany instalacji sanitarnych, elektrycznych i teletechnicznych.

Budowa nowego obiektu przy ulicy Głuskiej oraz przebudowa starego umożliwi przekształcenie części łóżek stacjonarnych psychiatrycznych i leczenia nerwic na łóżka pobytu dziennego, co docelowo pozwoli na utworzenie Centrum Zdrowia Psychicznego oraz zlokalizowanie tu Ośrodka Wysokospecjalistycznego Całodobowej Opieki Psychiatrycznej dla Dzieci i Młodzieży III poziomu referencyjnego .

 

Artykuły - pozostałe
Nowy budynek Szpitala przy ul. Radziwiłłowskiej 13 został już oddany do użytku, 11 lutego przyjęto w nim pierwszych pacjentów. Powstało tu centrum kompleksowego leczenia chorób nowotworowych, na które składają się: przeniesiona z ulicy Staszica
Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 1 w Lublinie otrzymał dofinansowanie na realizację następujących projektów: „Doposażenie jednostek klinicznych, zajmujących się leczeniem i diagnostyką chorób układu oddechowego, kostno-stawowo-mięśniowego
Lubelska Akcja Charytatywna „Znani, a nieznani” to ponad 100-osobowa grupa skupiająca w swych szeregach powszechnie znanych i szanowanych przedstawicieli świata nauki, kultury, mediów oraz popularnych i lubianych artystów, którzy tworzą spektakle
Aktualizacja: 24 Lipiec 2019 | Autor: Anna Guzowska