JEDNOSTKI MEDYCZNE

Informacja dotycząca przyjęć pacjentów COVID-19 do Szpitala Tymczasowego SPSK Nr 1 w Lublinie

 

Informacja dotycząca przyjęć pacjentów COVID-19 do Szpitala Tymczasowego SPSK Nr 1 w Lublinie


W związku z planowanym otwarciem Szpitala Tymczasowego (ST) przy ul. Dworcowej 11 w Lublinie dla którego szpitalem patronackim będzie SPZOZ SPSK Nr 1 w Lublinie planowane jest uzyskanie jego funkcjonalności w zakresie możliwości przyjęć pacjentów w dniu 21.12.2020 o godzinie 8.00.

Kontakt do osoby koordynującej przyjęcia w Szpitalu Tymczasowym: 81 458 2327 lub 81 458 2328


Przed podjęciem kontaktu z osobą koordynującą przyjęcia prosimy o zapoznanie się z poniższą informacją.

Szpital Tymczasowy przejmuje opiekę nad dorosłymi pacjentami w stanach niezagrażających życiu, którzy wymagają hospitalizacji, przyjmując ich wyłącznie z SOR lub izb przyjęć innych szpitali według kryteriów podanych poniżej. Pacjenci, którzy są pacjentami oddziałów innych szpitali, w których są leczeni i otrzymują opiekę medyczną nie będą przyjmowani do ST.

1. Kryteria przyjęcia do ST:


a) wydruk dodatniego wynik RT-PCR lub antygenowego rekomendowanego przez MZ i GIS, nie wcześniej niż 10 dni przed przyjęciem;
b) RTG klatki piersiowej lub TK wykonane w ostatnich 5 dniach;
c) uzgodnienie przyjęcia z koordynatorem ST;
d) brak ostrych lub przewlekłych stanów klinicznych/chorób współistniejących wymagających postępowania specjalistycznego, interwencji zabiegowych i/lub diagnostycznych, wykraczających poza zakres działania ST.


2. Kryteriami wykluczającymi przyjęcie pacjenta do ST są:
a) saturacja krwi tętniczej tlenem <92% na powietrzu atmosferycznym i <94% na tlenoterapii biernej (FiO2 40%);
b) ostre i przewlekłe stany kliniczne/choroby współistniejące wymagające postępowania specjalistycznego, interwencji zabiegowych i/lub diagnostycznych,
wykraczających poza zakres działania ST;
c) niestabilność krążeniowo-oddechowa uniemożliwiająca transport pacjenta wymagająca intensywnego nadzoru lub gwałtownie postępująca niewydolność krążeniowo-oddechowa;
d) aktywna, niekontrolowana, przewlekła choroba psychiczna i ostre psychozy;
e) stan upojenia alkoholowego, nadużycia substancji odurzających, zatrucia innymi substancjami;
f) zaawansowane zespoły otępienne;
g) współistniejące wybrane choroby zakaźne i stwierdzane patogeny alarmowe, stanowiące zagrożenie dla innych pacjentów / wymagające izolacji indywidualnej;
h) nabyte i wrodzone zespoły obniżonej odporności;
i) chorzy pozostający w opiece paliatywnej z powodu choroby terminalnej, niezależnie od etiologii;
j) ciężarne bez względu na stan zaawansowania ciąży.

 

Chory przyjmowany do ST musi spełniać wszystkie kryteria przyjęcia określone w ust.1 i nie spełniać żadnego kryterium wykluczającego określonego w ust.2.


Warunkowo dopuszcza się przyjęcie pacjenta bez wyniku badania obrazowego klatki piersiowej, o którym mowa powyżej, na podstawie indywidualnej oceny kwalifikującego.

Artykuły - pozostałe
Program przebudowy i rozbudowy SPSK Nr 1 rozpoczął się ponad dwa lata temu od realizacji nowego obiektu u zbiegu ul. 3-go Maja i Radziwiłłowskiej . 11 lutego br. przeniesiona do nowej siedziby z ulicy Staszica Klinika Chirurgii Onkologicznej przyjęła
Zapraszamy do korzystania z bezpłatnych badań w ramach OGÓLNOPOLSKIEGO PROGRAMU BADAŃ PROFILAKTYCZNYCH "Diagnostyka tętniaków aorty brzusznej". Zapisy i informacje - nr infolinii: 22 211-18-64 - numer zmieniono ! Z uwagi na kilkumiesięczne
Witamy na nowej stronie internetowej SPSK 1! 26 lutego rozpoczynamy przenoszenie strony Szpitala na właściwy, docelowy serwer oraz wygaszamy jej starą wersję. Obecnie trwają prace techniczne, które mogą utrudniać czasowe korzystanie z serwisu - za co
Aktualizacja: 21 Grudzień 2020 | Autor: Jarosław Krawczyk