JEDNOSTKI MEDYCZNE

Informacja dot. kontaktu rodziny z pacjentem w stanie zagrożenia życia, bez stwierdzonego zachorowania na COVID-19

 

Realizując zalecenia Rzecznika Praw Pacjenta w zakresie umożliwiania ostatniego pożegnania pacjenta z rodziną w sytuacji zagrożenia życia, przy wciąż obowiązującym z przyczyn epidemiologicznych zakazie odwiedzin, informujemy, iż:

Z powodu pandemii COVID-19 nadal preferowane są formy kontaktu z pacjentami wykorzystujące komunikację na odległość i w taki sposób, by nie zostało naruszone bezpieczeństwo epidemiologiczne pozostałych pacjentów i personelu Szpitala.

W szczególnych przypadkach i w stanie zagrożenia życia pacjenta, lekarz dyżurny / prowadzący, w porozumieniu z Kierownikiem Kliniki / Lekarzem Kierującym Oddziałem, może pozwolić osobom najbliższym towarzyszyć umierającemu pacjentowi - pod warunkiem zachowania wszelkich obowiązujących w Szpitalu procedur sanitarno -  epidemiologicznych. Zgoda udzielana jest w absolutnie wyjątkowych sytuacjach i dotyczy wyłączenie tych pacjentów, u których nie stwierdzono zachorowania na COVID-19.

Uzyskanie zgody możliwe jest telefonicznie lub e-mailowo, należy kontaktować się bezpośrednio z jednostką medyczną, w której przebywa pacjent (Klinika / oddział). Kontakty do Klinik SPSK 1 - tutaj

W przypadkach wątpliwych, gdy wyrażenie takiej zgody mogłoby spowodować jakiekolwiek zagrożenia epidemiologiczne dla innych pacjentów lub personelu, sprawa będzie dodatkowo konsultowana z Zespołem ds. Zakażeń Szpitalnych SPSK 1 w Lublinie.

Artykuły - pozostałe
Nowy budynek Szpitala przy ul. Radziwiłłowskiej 13 został już oddany do użytku, 11 lutego przyjęto w nim pierwszych pacjentów. Powstało tu centrum kompleksowego leczenia chorób nowotworowych, na które składają się: przeniesiona z ulicy Staszica
Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 1 w Lublinie otrzymał dofinansowanie na realizację następujących projektów: „Doposażenie jednostek klinicznych, zajmujących się leczeniem i diagnostyką chorób układu oddechowego, kostno-stawowo-mięśniowego
Lubelska Akcja Charytatywna „Znani, a nieznani” to ponad 100-osobowa grupa skupiająca w swych szeregach powszechnie znanych i szanowanych przedstawicieli świata nauki, kultury, mediów oraz popularnych i lubianych artystów, którzy tworzą spektakle
Aktualizacja: 23 Czerwiec 2020 | Autor: Anna Guzowska