JEDNOSTKI MEDYCZNE

Zakład Diagnostyki Mikrobiologicznej

 

Kierownik: Prof. dr hab. n. med. Anna Malm

 

Laboratorium mikrobiologiczne wykonuje diagnostykę drobnoustrojów w kierunku tlenowym i beztlenowym (bakterie, grzyby) oraz oznacza ich lekowrażliwość na chemioterapeutyki, a także określa cechy oporności. Wykonuje też badania parazytologiczne i serologiczne (ASO, odczyn lateksowy i Waalera-Rosego, żerność fagocytarna).

Laboratorium identyfikuje drobnoustroje epidemiczne wywołujące zakażenia w określonym czasie i środowisku, ustala źródła i drogi szerzenia się zakażeń i monitoruje rozprzestrzenianie się lekooporności w szpitalu. W ramach Laboratorium istnieje pracownia zakażeń szpitalnych kontrolująca procesy sterylizacji i dezynfekcji oraz prowadząca badania środowiskowe dla Zespołu ds. Zapobiegania i Zwalczania Zakażeń Szpitalnych.

Pracownicy jednostki

Telefony

tel.: 81 53 49 753

Adres

20-081 Lublin, ul. Staszica 11

E-mail

wyślij e-maila