Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 1 w Lublinie

ogłasza nabór na stanowisko specjalista ds. instalacji sanitarnych

w Dziale Techniczno-Eksploatacyjnym

 

 

Główne obowiązki:

 

Samodzielne realizowanie zadań w zakresie:

 • sprawowania bezpośredniego nadzoru nad wykonywaniem prac w zakresie instalacji sanitarnych;
 • koordynowania i uzgadniania wszelkich czynności związanych z eksploatacją instalacji sanitarnych z pracownikami działu;
 • umiejętność weryfikacji dokumentacji projektowej.

Wymagania niezbędne:

 • wykształcenie wyższe zawodowe lub średnie na kierunku inżynierii sanitarnej;
 • uprawnienia budowlane bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie instalacji i urządzeń sanitarnych;
 • znajomość prawa budowlanego oraz innych przepisów i norm w zakresie stanowiska pracy;
 • znajomość pakietu MS Office;
 • dyspozycyjność, samodzielność, rzetelność i zaangażowanie;
 • prawo jazdy kat. B.

Wymagania dodatkowe:

 • przynależność do Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa;
 • umiejętność kosztorysowania w programie Norma PRO;
 • znajomość oprogramowania AutoCAD.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • CV i list motywacyjny;
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie, kwalifikacje oraz staż pracy;
 • zgoda na przetwarzanie danych osobowych dla celów rekrutacji.

Oferujemy:

 • zatrudnienie na umowę o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy;
 • możliwość rozwoju oraz zdobywania nowych doświadczeń;
 • szkolenia i kursy podnoszące kwalifikacje zawodowe.

Dokumenty należy składać w terminie do dnia 31.08.2020r.

 

Składanie ofert pracy listownie na adres: 

 

SPSK Nr 1 w Lublinie

ul. Staszica 16

20-081 Lublin

z dopiskiem: „Oferta pracy na stanowisko specjalista ds. instalacji sanitarnych” lub drogą elektroniczną na adres e-mail: mmachnio@spsk1.lublin.pl