Kierownik: dr hab.n. med. Ewa Rudnicka-Drożak

20-032 Lublin, ul. Langiewicza 6A

tel. 81 52 47 856
 
Działalność medyczna Zakładu realizowana jest w poradniach: lekarza rodzinnego, poradni diabetologicznej i endokrynologicznej. W poradni lekarza rodzinnego udzielane są również porady z zakresu chorób wewnętrznych, psychiatrii i gastroenterologii.
 
W ramach współpracy mamy dostęp do wszystkich poradni specjalistycznych Szpitala (poradnia kardiologiczna, chirurgiczna, chirurgii urazowej, chirurgii naczyń, onkologiczna, dermatologiczna, okulistyczna, leczenia bólu, ginekologiczna, rozrodczości i andrologii oraz psychiatryczna).
 
Poradnia lekarza rodzinnego posiada punkt szczepień, w których wykonywane są między innymi szczepienia przeciw grypie, wirusowym zapaleniom wątroby.
 
Okresowo organizowane są akcje wczesnego wykrywania chorób układu krążenia, tarczycy, cukrzycy i innych chorób metabolicznych.
 
Pacjentom zapewniamy całodobową opiekę lekarską:
- w godzinach od 8:00 do 18:00 przyjmuje lekarz rodzinny w Poradni Lekarza Rodzinnego,
- w godzinach od 18:00 do 8:00 w nagłych przypadkach lekarz pełniący dyżur
w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym SPSK nr 1,
- prowadzimy planowany system przyjęć,
- zapewniamy krótki czas oczekiwania na wizytę.
 
Przyjmujemy zapisy do Poradni Lekarza Rodzinnego. Każdy nowo zapisany pacjent będzie objęty kompleksową opieką medyczną. Planujemy stworzenie poradni gastrologicznej, a w poradni lekarza rodzinnego rozszerzenie udzielanych świadczeń przez zatrudnienie lekarza pediatrę i laryngologa.

Głównymi kierunkami działalności naukowo-badawczej są tematy związane z rozpowszechnieniem wśród mieszkańców Lubelszczyzny chorób metabolicznych i cywilizacyjnych ich uwarunkowań socjoekonomicznych, immunologicznych i genetycznych.