1. PORADNIA CHIRURGII OGÓLNEJ

REJESTRACJA – 81-53-224-49 od godz. 9.00

2. PORADNIA KARDIOLOGICZNA

REJESTRACJA – 81-53-224-49 od godz. 9.00

3. PORADNIA CHIRURGII SZCZĘKOWO - TWARZOWEJ

REJESTRACJA – 81-53-224-49 od godz. 9.00

4. PORADNIA GINEKOLOGICZNA

REJESTRACJA – 81-53-211-18 od godz. 9.00

5. PORADNIA GINEKOLOGICZNO – POŁOŻNICZA

REJESTRACJA – 81-53-211-18 od. godz. 9.00

6. PORADNIA ENDOKRYNOLOGICZNA

REJESTRACJA – 81-53-211-18 od godz. 9.00

7. PORADNIA HEMATOONKOLOGICZNA

REJESTRACJA – 81-53-454-53 od godz. 9.00

8. PORADNIA TRANSPLANTACJI SZPIKU

REJESTRACJA – 81-53-454-53 od godz. 9.00

9. PORADNIA ONKOLOGICZNA

REJESTRACJA – 81-53-497-39 od godz. 9.00

10. PORADNIA CHIRURGII NACZYŃ I ANGIOLOGII

REJESTRACJA – 81-53-284-70 od godz.9.00

11. PORADNIA CHIRURGII URAZOWEJ

REJESTRACJA – 81-53-284-70 od godz. 9.00

12. PORADNIA DIABETOLOGICZNA

REJESTRACJA – 81-52-478-35 od godz. 9.00

13. PORADNIA CHORÓB ZAKAŹNYCH

REJESTRACJA – 81-53-494-18 od godz. 9.00

14. PORADNIA DERMATOLOGICZNA

REJESTRACJA – 81-53-496-59

15. PORADNIA DIAGNOSTYCZNO - LECZNICZA

REJESTRACJA – 81-53-422-88 od godz. 9.00

16. PORADNIA OKULISTYCZNA

REJESTRACJA 81-53-498-91, 81-53-498-78 od godz. 9.00

17. PORADNIA PSYCHIATRYCZNA

REJESTRACJA  – 81-74-383-82 od godz. 9.00

18. PORADNIA CHORÓB PŁUC I GRUŹLICY

REJESTRACJA  – 81-52-478-35 od godz. 9.00

19. PORADNIA NEUROLOGICZNA

REJESTRACJA  – 81-52-478-35 od godz. 9.00

20. PORADNIA OTOLARYNGOLOGICZNA

REJESTRACJA  – 81-52-478-35 od godz. 9.00

21. PORADNIA MEDYCYNY PRACY

REJESTRACJA  – 81-52-478-58 od godz. 9.00

22. PORADNIA PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ

REJESTRACJA  – 81-52-478-20 od godz. 9.00


 

BIURO DYREKCJI

SEKRETARIAT  – 81-53-239-35, 81-53-250-43, 81-53-283-30