EO-EŻ-2720-LXXV-17

       Świadczenie usług gastronomicznych w zakresie całodobowego żywienia pacjentów w Samodzielnym Publicznym Szpitalu Klinicznym nr 1 w Lublinie

Załączniki
Access this URL (ftp://212.182.93.232/2017/powy%BFej/EO-E%AF-2720-LXXV-17/uniewa%BFnienie%20post%EApowania.doc)uniewa%BFnienie%20post%EApowania.doc[Unieważnienie postępowania]
Access this URL (ftp://212.182.93.232/2017/powy%BFej/EO-E%AF-2720-LXXV-17/przesunieie%20termin.doc)przesunieie%20termin.doc[Przesunięcie terminu]
Access this URL (ftp://212.182.93.232/2017/powy%BFej/EO-E%AF-2720-LXXV-17/ogloszenie_o_zmianie.pdf)ogloszenie_o_zmianie.pdf[Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia]
Access this URL (ftp://212.182.93.232/2017/powy%BFej/EO-E%AF-2720-LXXV-17/wykaz%20wydanych%20posi%B3k%F3w%202017rok.docx)wykaz%20wydanych%20posi%B3k%F3w%202017rok.docx[Wykaz wydanych posiłków 2017 rok]
Access this URL (ftp://212.182.93.232/2017/powy%BFej/EO-E%AF-2720-LXXV-17/wykaz%20wydanych%20posi%B3k%F3w%202016%20rok.docx)wykaz%20wydanych%20posi%B3k%F3w%202016%20rok.docx[Wykaz wydanych posiłków 2016 rok]
Access this URL (ftp://212.182.93.232/2017/powy%BFej/EO-E%AF-2720-LXXV-17/SIWZ.doc)SIWZ.doc[Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia]
Access this URL (ftp://212.182.93.232/2017/powy%BFej/EO-E%AF-2720-LXXV-17/ogloszenie_o_zamowieniu.pdf)ogloszenie_o_zamowieniu.pdf[Ogłoszenie o zamówieniu]