EO-IO-2720-LXXII-17

       Usługa prania bielizny, odzieży ochronnej i roboczej personelu oraz leasing bielizny i odzieży ochronnej wraz z oznakowaniem asortymentu systemu chipowania

Załączniki
Access this URL (ftp://212.182.93.232/2017/powy%BFej/EO-IO-2720-LXXII-17/wynik.pdf)wynik.pdf[Wynik]
Access this URL (ftp://212.182.93.232/2017/powy%BFej/EO-IO-2720-LXXII-17/informacja_z_otwarcia.pdf)informacja_z_otwarcia.pdf[Informacja z otwarcia]
Access this URL (ftp://212.182.93.232/2017/powy%BFej/EO-IO-2720-LXXII-17/zapytania%202.doc)zapytania%202.doc[Zapytania 2]
Access this URL (ftp://212.182.93.232/2017/powy%BFej/EO-IO-2720-LXXII-17/zapytania.pdf)zapytania.pdf[Zapytania]
Access this URL (ftp://212.182.93.232/2017/powy%BFej/EO-IO-2720-LXXII-17/SIWZ%20poprawiona.doc)SIWZ%20poprawiona.doc[Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - zmiana]
Access this URL (ftp://212.182.93.232/2017/powy%BFej/EO-IO-2720-LXXII-17/pismo_zmiana.doc)pismo_zmiana.doc[Pismo - zmiana]
Access this URL (ftp://212.182.93.232/2017/powy%BFej/EO-IO-2720-LXXII-17/ogloszenie_o_zmianie_ogloszenia.pdf)ogloszenie_o_zmianie_ogloszenia.pdf[Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia]
Access this URL (ftp://212.182.93.232/2017/powy%BFej/EO-IO-2720-LXXII-17/SIWZ.doc)SIWZ.doc[Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia]
Access this URL (ftp://212.182.93.232/2017/powy%BFej/EO-IO-2720-LXXII-17/ogloszenie%20_o_zamowieniu.pdf)ogloszenie%20_o_zamowieniu.pdf[Ogłoszenie o zamówieniu]