EO-LA-2722-LXIII-17

       Dostawa produktów leczniczych – terapia nerkozastępcza wraz z dzierżawą aparatu do ciągłej techniki nerkozastępczej

Załączniki
Access this URL (ftp://212.182.93.232/2017/powy%BFej/EO-LA-2722-LXIII-17/wynik.pdf)wynik.pdf[Wynik]
Access this URL (ftp://212.182.93.232/2017/powy%BFej/EO-LA-2722-LXIII-17/informacje%20z%20otwarcia.doc)informacje%20z%20otwarcia.doc[Informacja z otwarcia]
Access this URL (ftp://212.182.93.232/2017/powy%BFej/EO-LA-2722-LXIII-17/siwz.doc)siwz.doc[Ogłoszenie o zamówieniu]
Access this URL (ftp://212.182.93.232/2017/powy%BFej/EO-LA-2722-LXIII-17/ogloszenie_o_zamowieniu.pdf)ogloszenie_o_zamowieniu.pdf[Ogłoszenie o zamówieniu]