EO-TT-2722-LXVI-17

       Dostawa gazów medycznych i gazów technicznych z dzierżawą butli oraz zbiornika kriogenicznego

Załączniki
Access this URL (ftp://212.182.93.232/2017/powy%BFej/EO-TT-2722-LXVI-17/wynik.pdf)wynik.pdf[Wynik]
Access this URL (ftp://212.182.93.232/2017/powy%BFej/EO-TT-2722-LXVI-17/informacja_z_otwarcia.pdf)informacja_z_otwarcia.pdf[Informacja z otwarcia]
Access this URL (ftp://212.182.93.232/2017/powy%BFej/EO-TT-2722-LXVI-17/zapytanie_2.doc)zapytanie_2.doc[Zapytanie 2]
Access this URL (ftp://212.182.93.232/2017/powy%BFej/EO-TT-2722-LXVI-17/ogloszenie_o_zmianie.pdf)ogloszenie_o_zmianie.pdf[Ogłoszenie o zmianie]
Access this URL (ftp://212.182.93.232/2017/powy%BFej/EO-TT-2722-LXVI-17/zapytanie_1.doc)zapytanie_1.doc[Zapytanie 1]
Access this URL (ftp://212.182.93.232/2017/powy%BFej/EO-TT-2722-LXVI-17/Strony%20zamienne%20formularza%20oferty.docx)Strony%20zamienne%20formularza%20oferty.docx[Strony zamienne formularza oferty]
Access this URL (ftp://212.182.93.232/2017/powy%BFej/EO-TT-2722-LXVI-17/SIWZ.doc)SIWZ.doc[Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia]
Access this URL (ftp://212.182.93.232/2017/powy%BFej/EO-TT-2722-LXVI-17/ogloszenie_o_zamowieniu.pdf)ogloszenie_o_zamowieniu.pdf[Ogłoszenie o zamówieniu]