EO-LA-2722-LXV-17

       Dostawa szwów chirurgicznych okulistycznych

Załączniki
Access this URL (ftp://212.182.93.232/2017/powy%BFej/EO-LA-2722-LXV-17/wynik.pdf)wynik.pdf[Wynik]
Access this URL (ftp://212.182.93.232/2017/powy%BFej/EO-LA-2722-LXV-17/informacja_z_otwarcia.doc)informacja_z_otwarcia.doc[Informacja z otwarcia]
Access this URL (ftp://212.182.93.232/2017/powy%BFej/EO-LA-2722-LXV-17/zapytania%201.pdf)zapytania%201.pdf[Zapytanie 1]
Access this URL (ftp://212.182.93.232/2017/powy%BFej/EO-LA-2722-LXV-17/zmiana%20og%B3oszenia%20o%20zam%F3wieniu.pdf)zmiana%20og%B3oszenia%20o%20zam%F3wieniu.pdf[Ogłoszenie o zamówieniu - zmiana]
Access this URL (ftp://212.182.93.232/2017/powy%BFej/EO-LA-2722-LXV-17/SIWZ.doc)SIWZ.doc[Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia]
Access this URL (ftp://212.182.93.232/2017/powy%BFej/EO-LA-2722-LXV-17/og%B3oszenie%20o%20zam%F3wieniu.pdf)og%B3oszenie%20o%20zam%F3wieniu.pdf[Ogłoszenie o zamówieniu]