EO-LA-2722-LXIV-17

       Dostawa produktu leczniczego-Ibrutinib

Załączniki
Access this URL (ftp://212.182.93.232/2017/powy%BFej/EO-LA-2722-LXIV-17/wynik.pdf)wynik.pdf[Wynik]
Access this URL (ftp://212.182.93.232/2017/powy%BFej/EO-LA-2722-LXIV-17/informacja%20z%20otwarcia.pdf)informacja%20z%20otwarcia.pdf[Informacja z otwarcia]
Access this URL (ftp://212.182.93.232/2017/powy%BFej/EO-LA-2722-LXIV-17/wyjasnienia_siwz.doc)wyjasnienia_siwz.doc[Wyjaśnienia SIWZ]
Access this URL (ftp://212.182.93.232/2017/powy%BFej/EO-LA-2722-LXIV-17/zapytania%201.pdf)zapytania%201.pdf[Zapytania 1]
Access this URL (ftp://212.182.93.232/2017/powy%BFej/EO-LA-2722-LXIV-17/SIWZ.doc)SIWZ.doc[Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia]
Access this URL (ftp://212.182.93.232/2017/powy%BFej/EO-LA-2722-LXIV-17/og%B3oszenie%20o%20zam%F3wieniu.pdf)og%B3oszenie%20o%20zam%F3wieniu.pdf[Ogłoszenie o zamówieniu]