EO-LA-M-2722-LXII-17

       Dostawa materiałów wewnątrznaczyniowych

Załączniki
Access this URL (ftp://212.182.93.232/2017/powy%BFej/EO-LA-M-2722-LXII-17/wynik.pdf)wynik.pdf[Wynik]
Access this URL (ftp://212.182.93.232/2017/powy%BFej/EO-LA-M-2722-LXII-17/wynik_uniewa%BFnienie.pdf)wynik_uniewa%BFnienie.pdf[Wynik - unieważnienie]
Access this URL (ftp://212.182.93.232/2017/powy%BFej/EO-LA-M-2722-LXII-17/informacja_z_otwarcia.doc)informacja_z_otwarcia.doc[Informacja z otwarcia]
Access this URL (ftp://212.182.93.232/2017/powy%BFej/EO-LA-M-2722-LXII-17/zapytania...pdf)zapytania...pdf[Zapytania]
Access this URL (ftp://212.182.93.232/2017/powy%BFej/EO-LA-M-2722-LXII-17/strony_zamienne_do_SIWZ.doc)strony_zamienne_do_SIWZ.doc[Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - strony zamienne]
Access this URL (ftp://212.182.93.232/2017/powy%BFej/EO-LA-M-2722-LXII-17/ogloszenie_o_zmianie_ogloszenia.pdf)ogloszenie_o_zmianie_ogloszenia.pdf[Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia]
Access this URL (ftp://212.182.93.232/2017/powy%BFej/EO-LA-M-2722-LXII-17/SIWZ.doc)SIWZ.doc[Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia]
Access this URL (ftp://212.182.93.232/2017/powy%BFej/EO-LA-M-2722-LXII-17/ogloszenie_o_zamowieniu.pdf)ogloszenie_o_zamowieniu.pdf[Ogłoszenie o zamówieniu]