EO-LA-2722-LVIII-17

       Dostawa produktów leczniczych

Załączniki
Access this URL (ftp://212.182.93.232/2017/powy%BFej/EO-LA-2722-LVIII-17/zmiana%20SIWZ%20(1).pdf)zmiana%20SIWZ%20[Zmiana SIWZ]
Access this URL (ftp://212.182.93.232/2017/powy%BFej/EO-LA-2722-LVIII-17/strony%20zamienne.docx)strony%20zamienne.docx[Strony zamienne]
Access this URL (ftp://212.182.93.232/2017/powy%BFej/EO-LA-2722-LVIII-17/SIWZ.doc)SIWZ.doc[Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia]
Access this URL (ftp://212.182.93.232/2017/powy%BFej/EO-LA-2722-LVIII-17/og%B3oszenie%20o%20zam%F3wieniu.pdf)og%B3oszenie%20o%20zam%F3wieniu.pdf[Ogłoszenie o zamówieniu]