EO-LA-2722-LVIII-17

       Dostawa produktów leczniczych

Załączniki
Access this URL (ftp://212.182.93.232/2017/powy%BFej/EO-LA-2722-LVIII-17/Wynik.pdf)Wynik.pdf[Wynik]
Access this URL (ftp://212.182.93.232/2017/powy%BFej/EO-LA-2722-LVIII-17/informacja_z_otwarcia.pdf)informacja_z_otwarcia.pdf[Informacja z otwarcia]
Access this URL (ftp://212.182.93.232/2017/powy%BFej/EO-LA-2722-LVIII-17/zapytania%201.pdf)zapytania%201.pdf[Zapytania 1]
Access this URL (ftp://212.182.93.232/2017/powy%BFej/EO-LA-2722-LVIII-17/zmiana%20SIWZ%20(1).pdf)zmiana%20SIWZ%20[Zmiana SIWZ]
Access this URL (ftp://212.182.93.232/2017/powy%BFej/EO-LA-2722-LVIII-17/strony%20zamienne.docx)strony%20zamienne.docx[Strony zamienne]
Access this URL (ftp://212.182.93.232/2017/powy%BFej/EO-LA-2722-LVIII-17/SIWZ.doc)SIWZ.doc[Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia]
Access this URL (ftp://212.182.93.232/2017/powy%BFej/EO-LA-2722-LVIII-17/og%B3oszenie%20o%20zam%F3wieniu.pdf)og%B3oszenie%20o%20zam%F3wieniu.pdf[Ogłoszenie o zamówieniu]