EO-ZRIW-2720-LXIII-17

       Najem na okres 1 roku kontenerów z przystosowaniem ich na kuchnię tymczasową dla potrzeb sporządzania 550 posiłków dziennie dla Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego nr 1 w Lublinie wraz z zapleczem socjalno - magazynowym

Załączniki
Access this URL (ftp://212.182.93.232/2017/powy%BFej/EO-ZRIW-2720-LXIII-17/uniewa%BFnienie%20przetargu.doc)uniewa%BFnienie%20przetargu.doc[Unieważnienie przetargu]
Access this URL (ftp://212.182.93.232/2017/powy%BFej/EO-ZRIW-2720-LXIII-17/Szpital%20Lublin_TECH%20PIWNICA.PDF)Szpital%20Lublin_TECH%20PIWNICA.PDF[Szpital_Lublin_Tech_Piwnica]
Access this URL (ftp://212.182.93.232/2017/powy%BFej/EO-ZRIW-2720-LXIII-17/Szpital%20Lublin_TECH%20PARTER.PDF)Szpital%20Lublin_TECH%20PARTER.PDF[Szpital_Lublin_Tech_Parter]
Access this URL (ftp://212.182.93.232/2017/powy%BFej/EO-ZRIW-2720-LXIII-17/Mapa%20ewidencyjna%20Staszica%2016%20i%2011.pdf)Mapa%20ewidencyjna%20Staszica%2016%20i%2011.pdf[Mapa Ewidencyjna]
Access this URL (ftp://212.182.93.232/2017/powy%BFej/EO-ZRIW-2720-LXIII-17/mapa%20Staszica%20Zalacznik_B1.pdf)mapa%20Staszica%20Zalacznik_B1.pdf[Załącznik B_1 - Mapa Staszica]
Access this URL (ftp://212.182.93.232/2017/powy%BFej/EO-ZRIW-2720-LXIII-17/proponowana%20lokalizacja%20kontener%F3w.pdf)proponowana%20lokalizacja%20kontener%F3w.pdf[Proponowana lokalizacja kontenerów]
Access this URL (ftp://212.182.93.232/2017/powy%BFej/EO-ZRIW-2720-LXIII-17/SIWZ%20-Kuchnia.docx)SIWZ%20-Kuchnia.docx[Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia]
Access this URL (ftp://212.182.93.232/2017/powy%BFej/EO-ZRIW-2720-LXIII-17/ogloszenie.pdf)ogloszenie.pdf[Ogłoszenie o zamówieniu]