EO-EZ-2722-LVI-17

       Dostawa odczyników wraz z dzierżawą automatycznego systemu do ilościowej diagnostyki In Vitro, poziomu wiremii dla wirusów HCV, HBV oraz do genotypowania wirusa HCV i HPV dla potrzeb Zakładu Diagnostyki Mikrobiologicznej.

Załączniki
Access this URL (ftp://212.182.93.232/2017/powy%BFej/EO-EZ-2722-LVI-17/wynik.pdf)wynik.pdf[Wynik]
Access this URL (ftp://212.182.93.232/2017/powy%BFej/EO-EZ-2722-LVI-17/informacja_z_otwarcia.doc)informacja_z_otwarcia.doc[Informacja z otwarcia]
Access this URL (ftp://212.182.93.232/2017/powy%BFej/EO-EZ-2722-LVI-17/zapytania.doc)zapytania.doc[Zapytania]
Access this URL (ftp://212.182.93.232/2017/powy%BFej/EO-EZ-2722-LVI-17/siwz.doc)siwz.doc[Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia]
Access this URL (ftp://212.182.93.232/2017/powy%BFej/EO-EZ-2722-LVI-17/ogloszenie_o_zamowieniu.pdf)ogloszenie_o_zamowieniu.pdf[Ogłoszenie o zamówieniu]