EO-LA-M-2722-LV-17

       Dostawa stentgraftów dla potrzeb Bloku Operacyjnego Kliniki Chirurgii Naczyniowej i Angiologii

Załączniki
Access this URL (ftp://212.182.93.232/2017/powy%BFej/EO-LA-M-2722-LV-17/wynik.pdf)wynik.pdf[Wynik]
Access this URL (ftp://212.182.93.232/2017/powy%BFej/EO-LA-M-2722-LV-17/informacja_z_otwarcia.doc)informacja_z_otwarcia.doc[Informacja z otwarcia]
Access this URL (ftp://212.182.93.232/2017/powy%BFej/EO-LA-M-2722-LV-17/Za%B3%B9cznik_nr_4_do_SIWZ_STRONY_ZAMIENNE.docx)Za%B3%B9cznik_nr_4_do_SIWZ_STRONY_ZAMIENNE.docx[Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - strony zamienne]
Access this URL (ftp://212.182.93.232/2017/powy%BFej/EO-LA-M-2722-LV-17/zmiana_SIWZ.pdf)zmiana_SIWZ.pdf[Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - zmiana]
Access this URL (ftp://212.182.93.232/2017/powy%BFej/EO-LA-M-2722-LV-17/ogloszenie_o_zmianie_ogloszenia.pdf)ogloszenie_o_zmianie_ogloszenia.pdf[Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia]
Access this URL (ftp://212.182.93.232/2017/powy%BFej/EO-LA-M-2722-LV-17/SIWZ.doc)SIWZ.doc[Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia]
Access this URL (ftp://212.182.93.232/2017/powy%BFej/EO-LA-M-2722-LV-17/ogloszenie_o_zamowieniu.pdf)ogloszenie_o_zamowieniu.pdf[Ogłoszenie o zamówieniu]