EO-TA-2722-LXI-17

      

 

Przetarg nieograniczony na dostawę sprzętu medycznego: Elektrokardiograf (EKG), inkubator do płytek krwi, pompa infuzyjna, lampa bezcieniowa, łóżko porodowe, Ktg, łóżko pacjenta, pulsoksymetry, generator noża harmonicznego, aparat do krioterapii, diatermia, pompa objętościowa, lampa szczelinowa z tonometrem, tonometr aplanacyjny – w ramach przyznania rezerwy celowej budżetu państwa, środki finansowe na wydatki majątkowe w 2017 roku.

Załączniki
Access this URL (ftp://212.182.93.232/2017/powy%BFej/EO-TA-2722-LXI-17/WYNIK.doc)WYNIK.doc[Wynik]
Access this URL (ftp://212.182.93.232/2017/powy%BFej/EO-TA-2722-LXI-17/informacja_z_otwarcia.doc)informacja_z_otwarcia.doc[Informacja z otwarcia]
Access this URL (ftp://212.182.93.232/2017/powy%BFej/EO-TA-2722-LXI-17/zapytanie_1.doc)zapytanie_1.doc[Zapytanie 1]
Access this URL (ftp://212.182.93.232/2017/powy%BFej/EO-TA-2722-LXI-17/zmiana_siwz.doc)zmiana_siwz.doc[Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - zmiana]
Access this URL (ftp://212.182.93.232/2017/powy%BFej/EO-TA-2722-LXI-17/strony%20zamienne%20-%20formularza%20oferty%20-%20formularza%20cenowego.docx)strony%20zamienne%20-%20formularza%20oferty%20-%20formularza%20cenowego.docx[Formularz cenowy - strony zamienne]
Access this URL (ftp://212.182.93.232/2017/powy%BFej/EO-TA-2722-LXI-17/ogloszenie_o_zmianie_ogloszenia.pdf)ogloszenie_o_zmianie_ogloszenia.pdf[Ogłoszenie o zamówieniu - zmiana]
Access this URL (ftp://212.182.93.232/2017/powy%BFej/EO-TA-2722-LXI-17/zalacznik_1A_14M.docx)zalacznik_1A_14M.docx[Załącznik Nr 1]
Access this URL (ftp://212.182.93.232/2017/powy%BFej/EO-TA-2722-LXI-17/SIWZ.docx)SIWZ.docx[Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia]
Access this URL (ftp://212.182.93.232/2017/powy%BFej/EO-TA-2722-LXI-17/ogloszenie_o_zamowieniu.pdf)ogloszenie_o_zamowieniu.pdf[Ogłoszenie o zamówieniu]