EO-TA-2722-LX-17

       Zakup mobilnego aparatu RTG z ramieniem C w ramach programu Program Profilaktyki i Leczenia Chorób Układu Sercowo-Naczyniowego POLKARD na lata 2017-2020, w ramach zadania pn.: Wyposażenie/doposażenie w mobilne aparaty rtg z ramieniem C wysokiej klasy do operacji wewnątrznaczyniowych oddziałów chirurgii naczyniowej w roku 2017.

Załączniki
Access this URL (ftp://212.182.93.232/2017/powy%BFej/EO-TA-2722-LX-17/WYNIK.doc)WYNIK.doc[Wynik]
Access this URL (ftp://212.182.93.232/2017/powy%BFej/EO-TA-2722-LX-17/informacja_z_otwarcia.doc)informacja_z_otwarcia.doc[Informacja z otwarcia]
Access this URL (ftp://212.182.93.232/2017/powy%BFej/EO-TA-2722-LX-17/zapytania_sprostowanie.doc)zapytania_sprostowanie.doc[Zapytania sprostowanie]
Access this URL (ftp://212.182.93.232/2017/powy%BFej/EO-TA-2722-LX-17/zapytania.doc)zapytania.doc[Zapytania]
Access this URL (ftp://212.182.93.232/2017/powy%BFej/EO-TA-2722-LX-17/Zalacznik_1A_do_SIWZ.docx)Zalacznik_1A_do_SIWZ.docx[Załącznik Nr 1A]
Access this URL (ftp://212.182.93.232/2017/powy%BFej/EO-TA-2722-LX-17/SIWZ..docx)SIWZ..docx[Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia]
Access this URL (ftp://212.182.93.232/2017/powy%BFej/EO-TA-2722-LX-17/ogloszenie_o_zamowieniu.pdf)ogloszenie_o_zamowieniu.pdf[Ogłoszenie o zamówieniu]