EO-TA-2722-LIX-17

       Zakup sprzętu dla Kl. Położnictwa i Patologii Ciąży - Oddziału Noworodków: aparatu RTG do zdjęć przyłóżkowych; 10 szt. inkubatorów zamkniętych stacjonarnych przeznaczonych do intensywnej opieki nad noworodkiem; 5 szt. respiratorów z automatyczną regulacją tlenu; 15 szt. monitorów funkcji życiowych dla noworodków; 10 szt. lamp do fototerapii, materacyków do fototerapii; 10 szt. stanowisk do resuscytacji; 20 szt. pomp infuzyjnych dwustrzykawkowych; 20 szt. pomp objętościowych; 5 szt. aparatów do stosowania Infant Flow; aparatu do gazometrii; 10 szt. aparatów do monitorowania pCO2 i pO2 przezskórnego; urządzenia do fumigacji aerozolowej;  10 szt. pulsoksymetrów; 3 szt. lamp bezcieniowych; 3 szt. odciągaczy pokarmu Symphony z zasilaniem akumulatorowym; zintegrowanego systemu monitorowania parametrów życiowych (telemetria); 5 szt. stanowisk do przewijania noworodka; 4 szt. inkubatorów otwarto-zamkniętych (hybrydowych); zintegrowanego EEG; Teco-Therm w ramach przyznania rezerwy celowej budżetu państwa, środki finansowe na wydatki majątkowe w 2017 roku.

Załączniki
Access this URL (ftp://212.182.93.232/2017/powy%BFej/EO-TA-2722-LIX-17/wynik.pdf)wynik.pdf[Wynik]
Access this URL (ftp://212.182.93.232/2017/powy%BFej/EO-TA-2722-LIX-17/WYNIK_strona.doc)WYNIK_strona.doc[Wynik]
Access this URL (ftp://212.182.93.232/2017/powy%BFej/EO-TA-2722-LIX-17/informacja_z_otwarcia.doc)informacja_z_otwarcia.doc[Informacja z otwarcia]
Access this URL (ftp://212.182.93.232/2017/powy%BFej/EO-TA-2722-LIX-17/zapytanie_1_wyjasnienia.doc)zapytanie_1_wyjasnienia.doc[Zapytania 1 - wyjaśnienie]
Access this URL (ftp://212.182.93.232/2017/powy%BFej/EO-TA-2722-LIX-17/zapytanie_1.doc)zapytanie_1.doc[Zapytanie 1]
Access this URL (ftp://212.182.93.232/2017/powy%BFej/EO-TA-2722-LIX-17/OGLOSZENIE_O_ZMIANIE_OGLOSZENIA3.pdf)OGLOSZENIE_O_ZMIANIE_OGLOSZENIA3.pdf[Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 3]
Access this URL (ftp://212.182.93.232/2017/powy%BFej/EO-TA-2722-LIX-17/zalacznik_8A_8H.docx)zalacznik_8A_8H.docx[Załącznik 8A 8H]
Access this URL (ftp://212.182.93.232/2017/powy%BFej/EO-TA-2722-LIX-17/SIWZ.docx)SIWZ.docx[Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia]
Access this URL (ftp://212.182.93.232/2017/powy%BFej/EO-TA-2722-LIX-17/ogloszenie_o_zmianie_ogloszenia_2.pdf)ogloszenie_o_zmianie_ogloszenia_2.pdf[Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 2]
Access this URL (ftp://212.182.93.232/2017/powy%BFej/EO-TA-2722-LIX-17/ogloszenie_o_zmianie_ogloszenia.pdf)ogloszenie_o_zmianie_ogloszenia.pdf[Ogłoszenie o zamówieniu]
Access this URL (ftp://212.182.93.232/2017/powy%BFej/EO-TA-2722-LIX-17/ogloszenie_o_zamowieniu.pdf)ogloszenie_o_zamowieniu.pdf[Ogłoszenie o zamówieniu]