EO-LA-M-2722-LII-17

       ostawa soczewek wewnątrzgałkowych

Załączniki
Access this URL (ftp://212.182.93.232/2017/powy%BFej/EO-LA-M-2722-LII-17/wynik.pdf)wynik.pdf[Wynik]
Access this URL (ftp://212.182.93.232/2017/powy%BFej/EO-LA-M-2722-LII-17/informacj_z_otwarcia.pdf)informacj_z_otwarcia.pdf[Informacja z otwarcia]
Access this URL (ftp://212.182.93.232/2017/powy%BFej/EO-LA-M-2722-LII-17/zmiana_siwz_2.pdf)zmiana_siwz_2.pdf[Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia -zmiana 2]
Access this URL (ftp://212.182.93.232/2017/powy%BFej/EO-LA-M-2722-LII-17/ogloszenie_o_zmianie_ogloszenia%202.pdf)ogloszenie_o_zmianie_ogloszenia%202.pdf[Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 2]
Access this URL (ftp://212.182.93.232/2017/powy%BFej/EO-LA-M-2722-LII-17/zapytania.doc)zapytania.doc[Zapytania]
Access this URL (ftp://212.182.93.232/2017/powy%BFej/EO-LA-M-2722-LII-17/strony_zamienne_do_SIWZ.doc)strony_zamienne_do_SIWZ.doc[Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - strony zamienne]
Access this URL (ftp://212.182.93.232/2017/powy%BFej/EO-LA-M-2722-LII-17/zmiana%20SIWZ.doc)zmiana%20SIWZ.doc[Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia -zmiana]
Access this URL (ftp://212.182.93.232/2017/powy%BFej/EO-LA-M-2722-LII-17/ogloszenie_o_zmianie_ogloszenia.pdf)ogloszenie_o_zmianie_ogloszenia.pdf[Ogłoszenie o zamówieniu - zmiana]
Access this URL (ftp://212.182.93.232/2017/powy%BFej/EO-LA-M-2722-LII-17/siwz.doc)siwz.doc[Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia]
Access this URL (ftp://212.182.93.232/2017/powy%BFej/EO-LA-M-2722-LII-17/ogloszenie_o_zamowieniu.pdf)ogloszenie_o_zamowieniu.pdf[Ogłoszenie o zamówieniu]