EO-TA-2722-LVII-17

       Zakup sprzętu medycznego, tj. kriostatu na ciekły azot, zamrażarki oraz zestawów narzędzi chirurgicznych do pobierania tkanek, w ramach programu wieloletniego na lata 2011-2020 pod nazwą „Narodowy Program Rozwoju Medycyny Transplantacyjnej” dla potrzeb Kliniki Hematoonkologii oraz Banku Tkanek Oka SPSK Nr 1 w Lublinie.

Załączniki
Access this URL (ftp://212.182.93.232/2017/powy%BFej/EO-TA-2722-LVII-17/WYNIK.doc)WYNIK.doc[Wynik]
Access this URL (ftp://212.182.93.232/2017/powy%BFej/EO-TA-2722-LVII-17/informacja%20z%20otwarcia.doc)informacja%20z%20otwarcia.doc[Informacja z otwarcia]
Access this URL (ftp://212.182.93.232/2017/powy%BFej/EO-TA-2722-LVII-17/zapytanie_1.doc)zapytanie_1.doc[Zapytanie]
Access this URL (ftp://212.182.93.232/2017/powy%BFej/EO-TA-2722-LVII-17/ogloszenie_o_zmianie_ogloszenia.pdf)ogloszenie_o_zmianie_ogloszenia.pdf[Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia]
Access this URL (ftp://212.182.93.232/2017/powy%BFej/EO-TA-2722-LVII-17/SIWZ.docx)SIWZ.docx[Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia]
Access this URL (ftp://212.182.93.232/2017/powy%BFej/EO-TA-2722-LVII-17/ogloszenie_o_zamowieniu.pdf)ogloszenie_o_zamowieniu.pdf[Ogłoszenie o zamówieniu]