EO-EZ-2722-LI-17

       Dostawa odczynników i krwinek wzorcowych wraz z dzierżawą analizatorów do badań immunohematologicznych dla potrzeb Pracowni Serologii Banku Krwi

Załączniki
Access this URL (ftp://212.182.93.232/2017/powy%BFej/EO-EZ-2722-LI-17/informacja_z_otwarcia.pdf)informacja_z_otwarcia.pdf[Informacja z otwarcia]
Access this URL (ftp://212.182.93.232/2017/powy%BFej/EO-EZ-2722-LI-17/SIWZ.doc)SIWZ.doc[Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia]
Access this URL (ftp://212.182.93.232/2017/powy%BFej/EO-EZ-2722-LI-17/ogloszenie_o_zamowieniu.pdf)ogloszenie_o_zamowieniu.pdf[Ogłoszenie o zamówieniu]