EO-EZ-2733-2-18

        

Dostawa pożywki do konserwacji rogówek

 

 

Załączniki
Access this URL (ftp://212.182.93.232/2018/Poni%BFej/EO-EZ-2733-2-18/informacja%20z%20otwarcia.pdf)informacja%20z%20otwarcia.pdf[Informacja z otwarcia]
Access this URL (ftp://212.182.93.232/2018/Poni%BFej/EO-EZ-2733-2-18/wynik.pdf)wynik.pdf[Wynik]
Access this URL (ftp://212.182.93.232/2018/Poni%BFej/EO-EZ-2733-2-18/SIWZ.doc)SIWZ.doc[Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia]
Access this URL (ftp://212.182.93.232/2018/Poni%BFej/EO-EZ-2733-2-18/Og%B3oszenie%20o%20zam%F3wieniu.pdf)Og%B3oszenie%20o%20zam%F3wieniu.pdf[Ogłoszenie o zamówieniu]