EO-TA-2732-80-17

        

Zakup pomp infuzyjnych oraz łóżek porodowych w ramach dotacji celowej na zakupy inwestycyjne

 

 

Załączniki
Access this URL (ftp://212.182.93.232/2017/poni%BFej/EO-TA-2732-80-17/wynik.....pdf)wynik.....pdf[Wynik]
Access this URL (ftp://212.182.93.232/2017/poni%BFej/EO-TA-2732-80-17/zapytania%202.doc)zapytania%202.doc[Zapytania 2]
Access this URL (ftp://212.182.93.232/2017/poni%BFej/EO-TA-2732-80-17/OG%A3OSZENIE%20O%20ZMIANIE%20OG%A3OSZENIA.pdf)OG%A3OSZENIE%20O%20ZMIANIE%20OG%A3OSZENIA.pdf[Ogłoszenie o zamówieniu - zmiana]
Access this URL (ftp://212.182.93.232/2017/poni%BFej/EO-TA-2732-80-17/zapytania.doc)zapytania.doc[Zapytania]
Access this URL (ftp://212.182.93.232/2017/poni%BFej/EO-TA-2732-80-17/zalacznik_1A_2B.docx)zalacznik_1A_2B.docx[Załącznik Nr 1A_2B]
Access this URL (ftp://212.182.93.232/2017/poni%BFej/EO-TA-2732-80-17/SIWZ.doc)SIWZ.doc[Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia]
Access this URL (ftp://212.182.93.232/2017/poni%BFej/EO-TA-2732-80-17/ogloszenie_o_zamowieniu.pdf)ogloszenie_o_zamowieniu.pdf[Ogłoszenie o zamówieniu]