EO-TA-2732-79-17

        

Zakup sprzętu dla Kliniki Położnictwa i Patologii Ciąży – Oddziału Noworodków: urządzenie do fumigacji aerozolowej w ramach dotacji celowej na zakupy inwestycyjne.

 

 

Załączniki
Access this URL (ftp://212.182.93.232/2017/poni%BFej/EO-TA-2732-79-17/wynik.....pdf)wynik.....pdf[Wynik]
Access this URL (ftp://212.182.93.232/2017/poni%BFej/EO-TA-2732-79-17/informacja_z_otwarcia.doc)informacja_z_otwarcia.doc[Informacja z otwarcia]
Access this URL (ftp://212.182.93.232/2017/poni%BFej/EO-TA-2732-79-17/zapytania.doc)zapytania.doc[Zapytania]
Access this URL (ftp://212.182.93.232/2017/poni%BFej/EO-TA-2732-79-17/Za%B3%B9cznik%20nr%201A%20do%20SIWZ%20II.docx)Za%B3%B9cznik%20nr%201A%20do%20SIWZ%20II.docx[Załącznik Nr 1A do SIWZ II]
Access this URL (ftp://212.182.93.232/2017/poni%BFej/EO-TA-2732-79-17/SIWZ.doc)SIWZ.doc[Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia]
Access this URL (ftp://212.182.93.232/2017/poni%BFej/EO-TA-2732-79-17/ogloszenie_o_zamowieniu.pdf)ogloszenie_o_zamowieniu.pdf[Ogłoszenie o zamówieniu]