EO-LA-M-2732-75-17

        

Dostawa zestawów jednorazowych drenów doprowadzających, odprowadzających i rezerwuar płynu dla systemu SunChip

 

 

Załączniki
Access this URL (ftp://212.182.93.232/2017/poni%BFej/EO-LA-M-2732-75-17/wynik.pdf)wynik.pdf[ ]
Access this URL (ftp://212.182.93.232/2017/poni%BFej/EO-LA-M-2732-75-17/informacja_z_otwarcia.pdf)informacja_z_otwarcia.pdf[Informacja z otwarcia]
Access this URL (ftp://212.182.93.232/2017/poni%BFej/EO-LA-M-2732-75-17/SIWZ.doc)SIWZ.doc[Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia]
Access this URL (ftp://212.182.93.232/2017/poni%BFej/EO-LA-M-2732-75-17/og%B3oszenie%20o%20zam%F3wieniu.pdf)og%B3oszenie%20o%20zam%F3wieniu.pdf[Ogłoszenie o zamówieniu]