EO-IO-2730-76-17

        

Usługa w zakresie całodobowej ochrony fizycznej pacjentów, pracowników oraz mienia Oddziału Sądowo-Psychiatrycznego Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego Nr 1 w Lublinie wykonywana przy ul. Głuskiej 1 - Klinika Psychiatrii

 

 

Załączniki
Access this URL (ftp://212.182.93.232/2017/poni%BFej/EO-IO-2730-76-17/wynik.pdf)wynik.pdf[Wynik]
Access this URL (ftp://212.182.93.232/2017/poni%BFej/EO-IO-2730-76-17/informacje%20z%20otwarcia.doc)informacje%20z%20otwarcia.doc[Informacja z otwarcia]
Access this URL (ftp://212.182.93.232/2017/poni%BFej/EO-IO-2730-76-17/umowa%20powierzania%20przetwarzania%20danych%20osobowych.pdf)umowa%20powierzania%20przetwarzania%20danych%20osobowych.pdf[Umowa powierzenia danych osobowych]
Access this URL (ftp://212.182.93.232/2017/poni%BFej/EO-IO-2730-76-17/ogloszenie_o_zamowieniu.pdf)ogloszenie_o_zamowieniu.pdf[Ogłoszenie o zamówieniu]
Access this URL (ftp://212.182.93.232/2017/poni%BFej/EO-IO-2730-76-17/SIWZ.doc)SIWZ.doc[Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia]