EO-EZ-2734-78-17

        

Dostawa dozowników na mydło, preparat dezynfekcyjny do rąk i wkłady papierowy

 

 

Załączniki
Access this URL (ftp://212.182.93.232/2017/poni%BFej/EO-EZ-2734-78-17/wynik.pdf)wynik.pdf[Wynik]
Access this URL (ftp://212.182.93.232/2017/poni%BFej/EO-EZ-2734-78-17/informacja_z_otwarcia.doc)informacja_z_otwarcia.doc[Informacja z otwarcia]
Access this URL (ftp://212.182.93.232/2017/poni%BFej/EO-EZ-2734-78-17/zapytania%201.pdf)zapytania%201.pdf[Zapytanie 1]
Access this URL (ftp://212.182.93.232/2017/poni%BFej/EO-EZ-2734-78-17/og%B3oszenie%20o%20zam%F3wieniu.pdf)og%B3oszenie%20o%20zam%F3wieniu.pdf[Ogłoszenie o zamówieniu]
Access this URL (ftp://212.182.93.232/2017/poni%BFej/EO-EZ-2734-78-17/SIWZ.doc)SIWZ.doc[Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia]