EO-LA-2737-64-17

        

Dostawa płynów infuzyjnych.

 

 

Załączniki
Access this URL (ftp://212.182.93.232/2017/poni%BFej/EO-LA-2737-64-17/wynik.pdf)wynik.pdf[Wynik]
Access this URL (ftp://212.182.93.232/2017/poni%BFej/EO-LA-2737-64-17/informacja_z_otwarcia.pdf)informacja_z_otwarcia.pdf[Informacja z otwarcia]
Access this URL (ftp://212.182.93.232/2017/poni%BFej/EO-LA-2737-64-17/zapytania.doc)zapytania.doc[Zapytania]
Access this URL (ftp://212.182.93.232/2017/poni%BFej/EO-LA-2737-64-17/SIWZ.doc)SIWZ.doc[Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia]
Access this URL (ftp://212.182.93.232/2017/poni%BFej/EO-LA-2737-64-17/ogloszenie_o_zamowieniu.pdf)ogloszenie_o_zamowieniu.pdf[Ogłoszenie o zamówieniu]