EO-TA-2732-73-17

        

ZZakup sprzętu dla Kliniki Położnictwa i Patologii Ciąży – Oddziału Noworodków: aparaty do stosowania Inflant Flow, zintegrowanego EEG, system do chłodzenia ciała noworodka typu Tecotherm w ramach dotacji celowej na zakupy inwestycyjne

 

 

Załączniki
Access this URL (ftp://212.182.93.232/2017/poni%BFej/EO-TA-2732-73-17/informacja%20z%20otwarcia.doc)informacja%20z%20otwarcia.doc[Informacja z otwarcia]
Access this URL (ftp://212.182.93.232/2017/poni%BFej/EO-TA-2732-73-17/zapytanie_1%20(73).pdf)zapytanie_1%20[Zapytanie 1]
Access this URL (ftp://212.182.93.232/2017/poni%BFej/EO-TA-2732-73-17/przesunieie%20termin.doc)przesunieie%20termin.doc[Przesunięcie terminu]
Access this URL (ftp://212.182.93.232/2017/poni%BFej/EO-TA-2732-73-17/OG%A3OSZENIE%20O%20ZMIANIE%20OG%A3OSZENIA.pdf)OG%A3OSZENIE%20O%20ZMIANIE%20OG%A3OSZENIA.pdf[Ogłoszenie o zamówieniu - zmiana]
Access this URL (ftp://212.182.93.232/2017/poni%BFej/EO-TA-2732-73-17/Za%B3%B9cznik%20nr%201%20do%20SIWZ%20III.docx)Za%B3%B9cznik%20nr%201%20do%20SIWZ%20III.docx[Załącznik Nr 1A do SIWZ]
Access this URL (ftp://212.182.93.232/2017/poni%BFej/EO-TA-2732-73-17/SIWZ.doc)SIWZ.doc[Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia]
Access this URL (ftp://212.182.93.232/2017/poni%BFej/EO-TA-2732-73-17/ogloszenie.pdf)ogloszenie.pdf[Ogłoszenie o zamówieniu]