EO-TA-2732-71-17

        

Zakup sprzętu dla Kliniki Położnictwa i Patologii Ciąży – Oddziału Noworodków: lampy do fototerapii, materacyki do fototerapii, stanowiska do resuscytacji, urządzenia do fumigacji aerozolowej, lampy bezcieniowe, odciągacze pokarmu, stanowiska do przewijania noworodka w ramach dotacji celowej na zakupy inwestycyjne

 

 

Załączniki
Access this URL (ftp://212.182.93.232/2017/poni%BFej/EO-TA-2732-71-17/WYNIK.doc)WYNIK.doc[Wynik]
Access this URL (ftp://212.182.93.232/2017/poni%BFej/EO-TA-2732-71-17/informacja%20z%20otwarcia.doc)informacja%20z%20otwarcia.doc[Informacja z otwarcia]
Access this URL (ftp://212.182.93.232/2017/poni%BFej/EO-TA-2732-71-17/doprecyzowanie_odpowiedzi.doc)doprecyzowanie_odpowiedzi.doc[Doprecyzowanie odpowiedzi]
Access this URL (ftp://212.182.93.232/2017/poni%BFej/EO-TA-2732-71-17/zapytanie_1%20(71).pdf)zapytanie_1%20[Zapytanie 1]
Access this URL (ftp://212.182.93.232/2017/poni%BFej/EO-TA-2732-71-17/przesunieie%20termin.doc)przesunieie%20termin.doc[Przesunięcie terminu]
Access this URL (ftp://212.182.93.232/2017/poni%BFej/EO-TA-2732-71-17/OG%A3OSZENIE%20O%20ZMIANIE%20OG%A3OSZENIA.pdf)OG%A3OSZENIE%20O%20ZMIANIE%20OG%A3OSZENIA.pdf[Ogłoszenie o zamówieniu - zmiana]
Access this URL (ftp://212.182.93.232/2017/poni%BFej/EO-TA-2732-71-17/Za%B3%B9cznik%20nr%201A%20do%20SIWZ%20II.docx)Za%B3%B9cznik%20nr%201A%20do%20SIWZ%20II.docx[Załącznik Nr 1A do SIWZ]
Access this URL (ftp://212.182.93.232/2017/poni%BFej/EO-TA-2732-71-17/SIWZ.doc)SIWZ.doc[Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia]
Access this URL (ftp://212.182.93.232/2017/poni%BFej/EO-TA-2732-71-17/ogloszenie.pdf)ogloszenie.pdf[Ogłoszenie o zamówieniu]