EO-TA-2732-69-17

        

Zakup sprzętu dla Kliniki Położnictwa i Patologii Ciąży – Oddziału Noworodków: aparatu Rtg do zdjęć przyłóżkowych, aparatu do gazometrii, aparatów do monitorowania pCO2 i pO2 przezskórnego, puls oksymetrów w ramach dotacji celowej na zakupy inwestycyjne

 

 

Załączniki
Access this URL (ftp://212.182.93.232/2017/poni%BFej/EO-TA-2732-69-17/wynik..pdf)wynik..pdf[Wynik]
Access this URL (ftp://212.182.93.232/2017/poni%BFej/EO-TA-2732-69-17/informacja%20z%20otwarcia.doc)informacja%20z%20otwarcia.doc[Informacja z otwarcia]
Access this URL (ftp://212.182.93.232/2017/poni%BFej/EO-TA-2732-69-17/zapytanie_1%20(69).pdf)zapytanie_1%20[Zapytania 1]
Access this URL (ftp://212.182.93.232/2017/poni%BFej/EO-TA-2732-69-17/przesunieie%20termin.doc)przesunieie%20termin.doc[Przesunięcie terminu]
Access this URL (ftp://212.182.93.232/2017/poni%BFej/EO-TA-2732-69-17/ogloszenie_o_zmianie_ogloszenia.pdf)ogloszenie_o_zmianie_ogloszenia.pdf[Ogłoszenie o zamówieniu - zmiana]
Access this URL (ftp://212.182.93.232/2017/poni%BFej/EO-TA-2732-69-17/SIWZ.doc)SIWZ.doc[Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia]
Access this URL (ftp://212.182.93.232/2017/poni%BFej/EO-TA-2732-69-17/Za%B3%B9cznik%20nr%201A%20do%20SIWZ%20I.docx)Za%B3%B9cznik%20nr%201A%20do%20SIWZ%20I.docx[Załącznik Nr 1A do SIWZ]
Access this URL (ftp://212.182.93.232/2017/poni%BFej/EO-TA-2732-69-17/ogloszenie.pdf)ogloszenie.pdf[Ogłoszenie o zamówieniu]