EO-IO-2730-63-17

        

Usługa w zakresie wywozu segregowanych odpadów komunalnych i innych nieczystości stałych oraz odpadów pokasacyjnych

 

 

Załączniki
Access this URL (ftp://212.182.93.232/2017/poni%BFej/EO-IO-2730-63-17/informacja_z_otwarcia.doc)informacja_z_otwarcia.doc[Informacja z otwarcia]
Access this URL (ftp://212.182.93.232/2017/poni%BFej/EO-IO-2730-63-17/wynik.pdf)wynik.pdf[Wynik]
Access this URL (ftp://212.182.93.232/2017/poni%BFej/EO-IO-2730-63-17/informacja_z_otwarcia.pdf)informacja_z_otwarcia.pdf[Informacja z otwarcia]
Access this URL (ftp://212.182.93.232/2017/poni%BFej/EO-IO-2730-63-17/ZA%A3%A5CZNIK%20Nr%203%20do%20SIWZ%20-%20zmiana.docx)ZA%A3%A5CZNIK%20Nr%203%20do%20SIWZ%20-%20zmiana.docx[Załącznik Nr 3 do SIWZ - zmiana]
Access this URL (ftp://212.182.93.232/2017/poni%BFej/EO-IO-2730-63-17/SIWZ.doc)SIWZ.doc[Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia]
Access this URL (ftp://212.182.93.232/2017/poni%BFej/EO-IO-2730-63-17/ogloszenie_o_zamowieniu.pdf)ogloszenie_o_zamowieniu.pdf[Ogłoszenie o zamówieniu]