EO-EZ-2734-67-17

        

Dostawa środków czystościowych i art. porządkowych.

 

 

Załączniki
Access this URL (ftp://212.182.93.232/2017/poni%BFej/EO-EZ-2734-67-17/wynik.pdf)wynik.pdf[Wynik]
Access this URL (ftp://212.182.93.232/2017/poni%BFej/EO-EZ-2734-67-17/informacja%20z%20otwarcia.pdf)informacja%20z%20otwarcia.pdf[Informacja z otwarcia]
Access this URL (ftp://212.182.93.232/2017/poni%BFej/EO-EZ-2734-67-17/zapytania%201.pdf)zapytania%201.pdf[Zapytania 1]
Access this URL (ftp://212.182.93.232/2017/poni%BFej/EO-EZ-2734-67-17/przesuniecie_terminu.doc)przesuniecie_terminu.doc[Przesunięcie terminu]
Access this URL (ftp://212.182.93.232/2017/poni%BFej/EO-EZ-2734-67-17/ogloszenie_o_%20zmianie_%20ogloszenia.pdf)ogloszenie_o_%20zmianie_%20ogloszenia.pdf[Ogłoszenie o zamówieniu - zmiana]
Access this URL (ftp://212.182.93.232/2017/poni%BFej/EO-EZ-2734-67-17/zmiana_SIWZ_2.doc)zmiana_SIWZ_2.doc[Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - zmiana 2]
Access this URL (ftp://212.182.93.232/2017/poni%BFej/EO-EZ-2734-67-17/zmiana%20SIWZ.doc)zmiana%20SIWZ.doc[Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - zmiana]
Access this URL (ftp://212.182.93.232/2017/poni%BFej/EO-EZ-2734-67-17/SIWZ.doc)SIWZ.doc[Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia]
Access this URL (ftp://212.182.93.232/2017/poni%BFej/EO-EZ-2734-67-17/og%B3oszenie%20o%20zamowieniu.pdf)og%B3oszenie%20o%20zamowieniu.pdf[Ogłoszenie o zamówieniu]