EO-TA-2732-66-17

        

Zakup narzędzi chirurgicznych do pobierania tkanek, w ramach Programu Wieloletniego na lata 2011-2020 pod nazwą „Narodowy Program Rozwoju Medycyny Transplantacyjnej” dla potrzeb Kliniki Hematoonkologii oraz Banku Tkanek Oka SPSK Nr 1 w Lublinie.

 

 

Załączniki
Access this URL (ftp://212.182.93.232/2017/poni%BFej/EO-TA-2732-66-17/wynik_uniewaznienie.pdf)wynik_uniewaznienie.pdf[Wynik unieważnienie]
Access this URL (ftp://212.182.93.232/2017/poni%BFej/EO-TA-2732-66-17/zapytania.doc)zapytania.doc[Zapytania]
Access this URL (ftp://212.182.93.232/2017/poni%BFej/EO-TA-2732-66-17/SIWZ.doc)SIWZ.doc[Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia]
Access this URL (ftp://212.182.93.232/2017/poni%BFej/EO-TA-2732-66-17/ogloszenie_o_zamowieniu.pdf)ogloszenie_o_zamowieniu.pdf[Ogłoszenie o zamówieniu]