EO-LA-M-2732-35-18

        

Dostawa produktów leczniczych

 

 

Załączniki
Access this URL (ftp://212.182.93.232/2018/Poni%BFej/EO-LA-2737-33-18/Wynik.pdf)Wynik.pdf[Wynik]
Access this URL (ftp://212.182.93.232/2018/Poni%BFej/EO-LA-2737-33-18/informacja_z_otwarcia.pdf)informacja_z_otwarcia.pdf[Informacja z otwarcia]
Access this URL (ftp://212.182.93.232/2018/Poni%BFej/EO-LA-2737-33-18/zapytania%201.pdf)zapytania%201.pdf[Zapytania 1]
Access this URL (ftp://212.182.93.232/2018/Poni%BFej/EO-LA-2737-33-18/SIWZ.doc)SIWZ.doc[Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia]
Access this URL (ftp://212.182.93.232/2018/Poni%BFej/EO-LA-2737-33-18/og%B3oszenie_o_zam%F3wieniu.pdf)og%B3oszenie_o_zam%F3wieniu.pdf[Ogłoszenie o zamówieniu]