EO-LA-2737-34-18

        

Dostawa produktu leczniczego - Nivolumab

 

 

Załączniki
Access this URL (ftp://212.182.93.232/2018/Poni%BFej/EO-LA-2737-34-18/uniewaznienie_postepowania.pdf)uniewaznienie_postepowania.pdf[Unieważnienie postępowania]
Access this URL (ftp://212.182.93.232/2018/Poni%BFej/EO-LA-2737-34-18/informacje%20z%20otwarcia.doc)informacje%20z%20otwarcia.doc[Informacja z otwarcia]
Access this URL (ftp://212.182.93.232/2018/Poni%BFej/EO-LA-2737-34-18/SIWZ.doc)SIWZ.doc[Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia]
Access this URL (ftp://212.182.93.232/2018/Poni%BFej/EO-LA-2737-34-18/ogloszenie_o_zamowieniu.pdf)ogloszenie_o_zamowieniu.pdf[Ogłoszenie o zamówieniu]