EO-EZ-2734-29-18

        

Dostawa worków foliowych na odpady

 

 

Załączniki
Access this URL (ftp://212.182.93.232/2018/Poni%BFej/EO-EZ-2734-29-18/wynik_Strona.pdf)wynik_Strona.pdf[Wynik]
Access this URL (ftp://212.182.93.232/2018/Poni%BFej/EO-EZ-2734-29-18/informacja_z_otwarcia.pdf)informacja_z_otwarcia.pdf[Informacja z otwarcia]
Access this URL (ftp://212.182.93.232/2018/Poni%BFej/EO-EZ-2734-29-18/zapytania%201.pdf)zapytania%201.pdf[Zapytania 1]
Access this URL (ftp://212.182.93.232/2018/Poni%BFej/EO-EZ-2734-29-18/SIWZ.doc)SIWZ.doc[Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia]
Access this URL (ftp://212.182.93.232/2018/Poni%BFej/EO-EZ-2734-29-18/og%B3oszenie_o_zam%F3wieniu.pdf)og%B3oszenie_o_zam%F3wieniu.pdf[Ogłoszenie o zamówieniu]