EO-EZ-2734-32-18

        

Dostawa pieczątek, opraw i poduszek zastępczych

 

 

Załączniki
Access this URL (ftp://212.182.93.232/2018/Poni%BFej/EO-EZ-2734-32-18/wynik.pdf)wynik.pdf[Wynik]
Access this URL (ftp://212.182.93.232/2018/Poni%BFej/EO-EZ-2734-32-18/informacje%20z%20otwarcia.doc)informacje%20z%20otwarcia.doc[Informacja z otwarcia]
Access this URL (ftp://212.182.93.232/2018/Poni%BFej/EO-EZ-2734-32-18/zmiana%20siwz%203.doc)zmiana%20siwz%203.doc[Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - zmiana]
Access this URL (ftp://212.182.93.232/2018/Poni%BFej/EO-EZ-2734-32-18/ogloszenie_o_zmianie_ogloszenia%202.pdf)ogloszenie_o_zmianie_ogloszenia%202.pdf[Ogłoszenie o zamówieniu - zmiana 2]
Access this URL (ftp://212.182.93.232/2018/Poni%BFej/EO-EZ-2734-32-18/zapytania_2.doc)zapytania_2.doc[Zapytania 2]
Access this URL (ftp://212.182.93.232/2018/Poni%BFej/EO-EZ-2734-32-18/zapytania.doc)zapytania.doc[Zapytania]
Access this URL (ftp://212.182.93.232/2018/Poni%BFej/EO-EZ-2734-32-18/zmiana%20siwz%202.doc)zmiana%20siwz%202.doc[Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - zmiana 2]
Access this URL (ftp://212.182.93.232/2018/Poni%BFej/EO-EZ-2734-32-18/ogloszenie_zmianie_ogloszenia.pdf)ogloszenie_zmianie_ogloszenia.pdf[Ogłoszenie o zamówieniu - zmiana]
Access this URL (ftp://212.182.93.232/2018/Poni%BFej/EO-EZ-2734-32-18/zmiana%20siwz.doc)zmiana%20siwz.doc[Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - zmiana]
Access this URL (ftp://212.182.93.232/2018/Poni%BFej/EO-EZ-2734-32-18/SIWZ.doc)SIWZ.doc[Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia]
Access this URL (ftp://212.182.93.232/2018/Poni%BFej/EO-EZ-2734-32-18/ogloszenie_o_zamowieniu.pdf)ogloszenie_o_zamowieniu.pdf[Ogłoszenie o zamówieniu]