EO-TT-2730-23-18

        

Usługi polegające na świadczeniu w sposób ciągły usług telefonii stacjonarnej dla potrzeb Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego Nr 1 w Lublinie

 

 

Załączniki
Access this URL (ftp://212.182.93.232/2018/Poni%BFej/EO-TT-2730-23-18/zapytanie_1.pdf)zapytanie_1.pdf[Zapytanie 1]
Access this URL (ftp://212.182.93.232/2018/Poni%BFej/EO-TT-2730-23-18/strony_zamienne.docx)strony_zamienne.docx[Strony zamienne]
Access this URL (ftp://212.182.93.232/2018/Poni%BFej/EO-TT-2730-23-18/ogloszenie_o_zmianie_ogloszenia.pdf)ogloszenie_o_zmianie_ogloszenia.pdf[Ogłoszenie o zamówieniu - zmiana]
Access this URL (ftp://212.182.93.232/2018/Poni%BFej/EO-TT-2730-23-18/SIWZ.doc)SIWZ.doc[Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia]
Access this URL (ftp://212.182.93.232/2018/Poni%BFej/EO-TT-2730-23-18/ogloszenie_o_zamowieniu.pdf)ogloszenie_o_zamowieniu.pdf[Ogłoszenie o zamówieniu]