EO/EZ-2733/24/18

        

Dostawa formaliny buforowanej

 

 

Załączniki
Access this URL (ftp://212.182.93.232/2018/Poni%BFej/EO-EZ-2733-24-18/wynik.pdf)wynik.pdf[Wynik]
Access this URL (ftp://212.182.93.232/2018/Poni%BFej/EO-EZ-2733-24-18/Informacja_z_otwarcia.pdf)Informacja_z_otwarcia.pdf[Informacja z otwarcia]
Access this URL (ftp://212.182.93.232/2018/Poni%BFej/EO-EZ-2733-24-18/SIWZ.doc)SIWZ.doc[Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia]
Access this URL (ftp://212.182.93.232/2018/Poni%BFej/EO-EZ-2733-24-18/ogloszenie_o_zamowieniu.pdf)ogloszenie_o_zamowieniu.pdf[Ogłoszenie o zamówieniu]