TT-273-03-17

Malowanie i renowacja sprzętu szpitalnego zainstalowanego w Klinice Chirurgii Szczękowo - Twarzowej.

 

 

Załączniki
Access this URL (ftp://212.182.93.232/2017/do%2030000/TT-274-03-17/wynik.pdf)wynik.pdf[ftp://212.182.93.232/2017/do%2030000/TT-274-03-17/wynik.pdf]
Access this URL (ftp://212.182.93.232/2017/do%2030000/TT-274-03-17/oferta.doc.doc)oferta.doc.doc[Oferta]
Access this URL (ftp://212.182.93.232/2017/do%2030000/TT-274-03-17/Zaprozsenie%20do%20sk%B3adania%20ofert.doc)Zaprozsenie%20do%20sk%B3adania%20ofert.doc[Zaproszenie do składania ofert]