IO-2740-XII-2016

Zaproszenie do składania ofert na dostawę bielizny pościelowej, odzieży operacyjnej oraz koszul chorych zgodnie z poniższymi zadaniami:

Zadanie Nr 1- bielizna pościelowa
Zadanie Nr 2- odzież operacyjna
Zadanie Nr 3- koszule chorych

 

Załączniki
Access this URL (ftp://212.182.93.232/2016/do30000/IO-2740-XII-2016/wynik%20z%20dn.%2019.07.2016.doc)wynik%20z%20dn.%2019.07.2016.doc[Wynik z dn. 19.07.2016]
Access this URL (ftp://212.182.93.232/2016/do30000/IO-2740-XII-2016/Odpowiedzi_na_pytania_oraz_informacja_o_zmainie_terminu_skladania_i_otwarcia_ofert.doc)Odpowiedzi_na_pytania_oraz_informacja_o_zmainie_terminu_skladania_i_otwarcia_ofert.doc[Odpowiedzi na pytania oraz informacja o zmianie terminu składania i otwarcia ofert]
Access this URL (ftp://212.182.93.232/2016/do30000/IO-2740-XII-2016/Ogloszenie.pdf)Ogloszenie.pdf[Ogłoszenie o zamówieniu]