IO-2740-XII-2015

Dostawa - w formie leasingu - samochodu dostawczego z kontenerem - izotermą do przewozu żywności o masie całkowitej do 3,5 tony

Załączniki
Access this URL (ftp://212.182.93.232/2015/do%2014k/IO-2740-XII-2015/pytania_odpowiedzi.doc)pytania_odpowiedzi.doc[Pytania i odpowiedzi]
Access this URL (ftp://212.182.93.232/2015/do%2014k/IO-2740-XII-2015/zal_nr_3-oswiadczenie.doc)zal_nr_3-oswiadczenie.doc[Załącznik Nr 3 - Oświadczenie]
Access this URL (ftp://212.182.93.232/2015/do%2014k/IO-2740-XII-2015/zal_nr_2-opis_przedmiotu_zamowienia.doc)zal_nr_2-opis_przedmiotu_zamowienia.doc[Załącznik Nr 2 - Opis przedmiotu zamówienia]
Access this URL (ftp://212.182.93.232/2015/do%2014k/IO-2740-XII-2015/zal_nr_1-formularz_cenowy.doc)zal_nr_1-formularz_cenowy.doc[Załącznik Nr 1 - Formularz cenowy]
Access this URL (ftp://212.182.93.232/2015/do%2014k/IO-2740-XII-2015/zaproszenie.doc)zaproszenie.doc[Zaproszenie]